Røe Anlegg AS tilbyr tjenester innen planering i Innlandet fylke. Vi utfører planering av tomter og utfører planering i forbindelse med grunnarbeid.

Her benytter vi oss av vår lange erfaring og brede kompetanse for å utføre arbeidet så nøyaktig som overhodet mulig, og for å sikre et optimalt resultat.