Vi leverer prosjektering av mindre vann-og avløpsanlegg. Herunder dimensjonering, plassering, fundamentering og gjenfylling av stikkledninger for vann og avløp samt overvannshåndtering for et mindre boligfelt. Forsyningsanlegg for grunnvann fra borebrønner i fjell eller i løsmasser, vannrenseanlegg og avløpsrenseanlegg herunder komplette infiltrasjonsanlegg.